Skip to main content

Informatie voor leden

Op deze pagina vind je meer informatie over je lidmaatschap. De pagina is dan ook speciaal bedoeld voor onze leden en jeugdleden. 

Huishoudelijk reglement
Wil je meer weten over interne regels en afspraken? Klik hier voor het huishoudelijk reglement. 
Dit bestaat uit:
- deel I voor leden
- deel II voor ouders van jeugdleden
- deel III voor trainers en coaches
- deel V voor de privacyverklaring 

Privacy
Klik hier voor onze privacyverklaring.

Clublijn
In samenwerking met Ivo's Sportshop is in 2020 de clublijn opgezet. Het bestellen van deze artikelen is vrijblijvend, hoewel het op prijs wordt gesteld als je als lid de clublijn draagt: dus in een zelfde short spelen en een zelfde trainingspak dragen voor en na de wedstrijd. 
Interesse? Ga langs bij Ivo’s sportshop in Simpelveld en geef aan dat je interesse hebt in de clublijn van MenG Optimo. De medewerkers bij Ivo’s sportshop helpen je daarna graag verder. 

 

Vertrouwenscontactpersoon
Een vertrouwenscontactpersoon is een eerste aanspreekpunt bij (dreigende) incidenten. MenG Optimo heeft (nog) geen eigen vertrouwenscontactpersoon. Krijg je binnen de vereniging met grensoverschrijdend gedrag te maken, neem dan contact op met de vertrouwenscontactpersoon van het NHV. Voor meer informatie kijk op https://www.handbal.nl/vertrouwenscontactpersoon/. 

 

 

Captain Respect
In samenwerking met Luc Steins heeft het NHV een campagne gelanceerd om een positieve sportcultuur onder de aandacht te brengen. Ook onze vereniging heeft een ambassadeur: onze secretaris Bo Zink.  De campagne draagt bij aan bewustwording over dit onderwerp:  Ga je met respect voor de tegenstander, scheidsrechter en medespelers het veld op? Zorg je dat de kleedkamer netjes wordt achtergelaten na gebruik? Ga je prettig met elkaar om, zodat iedereen zich welkom voelt? Daar kun ook jij een bijdrage aan leveren! Ook het bestuur levert een bijdrage, net als de trainers en scheidsrechters: We proberen ervoor te zorgen dat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om veilig en met plezier te handballen. Ook letten we erop dat onze handballers en handbalsters positief worden aangemoedigd door het publiek op de tribune. Samen zijn we de positieve sportcultuur die onze vereniging graag wilt uitstralen. Samen zijn we trots op onze club en dat we handballen! Meer info en filmpjes (o.a. met Ivo) over captain respect vind je op https://www.handbal.nl/captainrespect/. Heb je verdere vragen: spreek dan met Bo.


Laatste nieuws.....

Merry Christmas

De laatste trainingen van 2022 zijn bijna een feit en daarmee kijken we terug op een mooi handbaljaar, waarin de draad als vanouds werd opgepakt. Onze vereniging kijkt met name terug op de enorme toename van teams en aantal leden, waarmee 2022 de boeken in gaat als een jaar dat wederom in teken stond van groei. Wij wensen alle leden, jeugdleden, coaches, scheidsrechters, ouders, publiek, sponsoren, vrijwilligers en bezoekers van de website fijne feestdagen. Hopelijk treffen we ons in 2023 weer op of naast het handbalveld waar we genieten van onze prachtige sport.

Bo, Tom, Judith, Ivo en Evelien
- Bestuur MenG Optimo -